Modlitwa o aresztowanie starszej Pansophii Athosa. Esencja modlitwy

Anonim

Dla osoby głęboko wierzącej lub cierpiącej modlitwa daje siłę. Intymna rozmowa z Ojcem Niebieskim każdemu, kto prosi, jest otwierana przez bramę pomocy. Dzięki Bożej opatrzności na ziemi identyfikuje się patronów i świętych patronów w różnych duchowych i codziennych potrzebach. Ich wstawiennictwo przed tronem Najwyższego ma wielką moc w wzywaniu Boga w potrzebie, w przedsięwzięciach, w czynach. Ten sam efekt ma modlitwa o aresztowanie starszej Pansophii Athosa. Ten rzadki tekst był używany przez wielkich rosyjskich wyznawców pobożności. Jest potężną bronią w walce ze złymi duchami.

W swoich modlitwach święci przekazują najcenniejsze doświadczenie duchowe. Za ich pośrednictwem otrzymają zapis, jak postępować z krewnymi i przyjaciółmi, prześladowcami i wrogami, jak modlić się, rozpoczynając działalność gospodarczą, w chorobie, kłopotach, zbliżając się do własnej śmierci. Również dzięki świętym tekstom uzyskuje się dary i łaskę Ducha Świętego, i buduje się tarczę ochronną przed ciemnym złem. To jest moc, którą ma prawie każda modlitwa mężczyzn Athosa. Jeśli traktujesz pisma święte z miłością i szczerą wiarą, poprowadzą cię do Pana przez całą ciernistą ścieżkę życia, pomogą ci pokonać smutki, smutki i ucisk.

Wsparcie w walce z nieczystymi

Modlitwy o zatrzymanie należy stosować z najwyższą ostrożnością i uwagą. Jeśli używana jest modlitwa starszego z Athos Pansophia, która miała całą kolekcję (modlitewnik) świętych tekstów, konieczne jest, aby nie ignorować ostrzeżenia, że ​​modlitwa jest dozwolona tylko dzięki błogosławieństwu spowiednika kościoła. Aby efekt jego stosowania był skuteczny, ważne jest również uwzględnienie takich zaleceń:

- Pamiętaj o rozkazie starca, że ​​moc tych modlitw polega na ukrywaniu się i ukrywaniu przed słuchem i wzrokiem ludzi, w ich tajemnicy.

- W momencie czytania bądź uważny, jak to możliwe, wnikaj w każde słowo swoją świadomością, ujawniając jego znaczenie.

- Święty tekst jest odczytywany (słyszany) 9 razy z rzędu bez zakłóceń i przerw. Jeśli wystąpi awaria, powinieneś zacząć od nowa.

- Modlitwa zatrzymania starszego jest czytana przez 9 dni bez podania. Jeśli pewnego dnia nie zostanie on użyty, ponownie będziesz musiał zacząć od nowa. Tutaj najważniejsze - spełnienie warunku: przeczytaj tekst 9 razy w ciągu 9 dni.

Skuteczna modlitwa o zatrzymanie Starszego Pansophii z Athos

Spełnienie wszystkich powyższych warunków jest całkiem realistyczne. Tutaj najważniejsza jest koncentracja i zamiar. Ta ortodoksyjna modlitwa usuwa i blokuje wywołane awarie i uderzenia z boku. Przyczynia się do zwielokrotnienia miłości, przywrócenia zdrowia. Prawidłowe zastosowanie nawet rozwiąże poważne problemy. Starszy opuścił świat niezwykłym tekstem, w którym serdecznie prosi Ojca Niebieskiego i Świętych o ochronę przed atakiem diabła. To jest esencja modlitwy, która może być również stosowana w najtrudniejszych sytuacjach codziennych.

Kiedy i jak najlepiej przeczytać tekst Pansophia?

Możesz zwrócić się do Wszechmogącego w swoich prośbach, używając świętego oświadczenia starca, rano lub wieczorem. Wielbiciele pobożności mówią, że ta modlitwa nie wymaga żadnego błogosławieństwa, ale podczas 9 dni czytania jest konieczne:

- sprawować kontrolę nad swoim stanem psychicznym i emocjonalnym, oddalać się od załamań nerwowych i podobnych objawów;

- tłumić i absorbować konflikty, które mogą być wywołane przez środowisko, zwłaszcza bliskich ludzi.

Ochrona przed wszystkimi nieuprzejmymi

Święta modlitwa o aresztowanie starszej Pansophii Athosa pomoże powstrzymać wszelkiego rodzaju wyrafinowane intrygi ciemnych sił. Podczas czytania ważne jest, aby wyeliminować wszelką chytrość umysłu. Nie można czytać takich tekstów i polegać wyłącznie na sile wypowiadanych słów, ponieważ to nie oni pomagają, ale Bóg. Opierając się na Piśmie Świętym i doświadczeniu wielkich męczenników, starszy, poprzez swoją modlitwę, wyjaśnił, że tylko Ojciec Niebieski jest w stanie pomóc cierpiącym w każdym problemie i nieszczęściu, nawet gdy sytuacja wydaje się nieodwracalna i beznadziejna.

Dobra pomoc z góry

Ortodoksyjna modlitwa Pansophia of Athos za ostatni okres stała się bardzo popularna wśród członków Kościoła, a nie dla ludzi. Jest on aktywnie publikowany na przykład w różnych modlitewnikach, takich jak tarcza modlitewna. Niektórzy duchowni błogosławią używanie tego tekstu w trudnych okolicznościach życiowych. Ponadto ludzie, których zaszczyca za pomoc w przypadku problemów z pracą, jest potężnym narzędziem w wydalaniu sił ciemności. Odwołaj się do niej, jeśli po nieprzyjemnych spotkaniach poczują groźbę negatywnych życzeń, zawiści, nienawiści, agresji, nieuprzejmych myśli i planów.

Instrukcje

Efekt modlitwy może być znacznie wzmocniony, jeśli czyta się go razem z akatystą przed ikoną Dziewicy „Siedmioramiennej” lub przed akatystą przed obrazem Matki Bożej „Niezniszczalna ściana”. W wersji krótkiej można stosować święte teksty poświęcone tym obrazom. Głoszona modlitwa o aresztowanie starszej Pansophii Athosa w tandemie z jednym z wymienionych akatystów (modlitwa) wzmocni efekt ochronny.

Istnieją trzy opcje pracy ze świętym tekstem. Pierwsza jest najprostsza, to znaczy czytana jest tylko modlitwa aresztowania. W drugim przypadku dodaje się modlitwę jednej z wybranych ikon Matki Boskiej. Tutaj działanie ochronne ma już średnią siłę. Najbardziej skuteczna jest trzecia opcja - użycie modlitwy zatrzymania i czytanie akatysty do Dziewicy Maryi. Ponadto ważne jest, aby rozpocząć nasz intymny apel do Ojca Niebieskiego modlitwą „Ojcze nasz”, która wystarczy, by przemówić raz.

Ostatnio istnieje pewna tendencja do postrzegania świętych tekstów z modlitewnika jako czegoś mistycznego. Ale nie powinno być magicznego stosunku do modlitw takiego planu. Tutaj należy skupić się na odczuwaniu duchowej jedności z Najwyższym, aby zstąpić na Jego łaskę.

Niektórzy współcześni duchowni nie zalecają uciekania się do pomocy modlitwy aresztowania wprowadzonej do prawosławia przez starszego, ponieważ widzieli w nim znaki pogaństwa. Ale to właśnie powiedział sam mądry Pansophia: „Kiedy piszesz, jesteś zmieszany modlitwą do świętych i boisz się, że zostaniesz potępiony w bałwochwalstwie. Nie, nasze modlitwy do świętych i ich upamiętnienie nie mają nic bałwochwalczego. Byłoby bałwochwalstwem, gdybyśmy czcili ich jako bogów, ale szanujemy ich jako sługi Boga i wstawiennictwo za nami przed Bogiem ”.