Help Forces Of Heaven: Psalter About Health

Anonim

Często ludzie obciążeni tymi lub innymi problemami polegają nie tyle na własnej sile, ile na życiodajnej mocy modlitw i słowa Bożego. Jednak każda modlitwa jest wielką pracą duchową. Wymaga całkowitego zaangażowania, szczerości i duchowej czystości. Im bardziej osoba jest związana z Bogiem, tym bardziej wydajne i skuteczne są jego prośby. Dlatego, modląc się za swoich sąsiadów, nie powinieneś zapominać o sobie. Pokora, spowiedzi, rozmowy z kapłanem wzmacniają ducha i wiarę, wspierają moralnie i fizycznie. Wierzący powinien mieć więcej takich spotkań. Im więcej wiary w ciebie, tym skuteczniejsze są twoje modlitwy.

Czym jest Psałterz

Psałterz jest zbiorem modlitw i wersetów gloryfikujących Najwyższego, które wierzący czytają przy takiej czy innej okazji. Psalmy są powszechnie używane podczas kultu. Często są wymawiane w domu, w prywatnym czytaniu, ponieważ małe objętości, ale bardzo potężne w treści, wersety z kolekcji są niezwykle skuteczne dla różnych potrzeb. Szczególnie często czytają Psałterz o zdrowiu - jego lub kogoś z krewnych, przyjaciół i krewnych. W ramach usługi requiem istnieje również tradycja psalmodyi. Jeśli chodzi o autorstwo tekstów, kwestia ich autorstwa nie jest jeszcze w pełni zrozumiała. Wielu należy do Dawida, niektórzy do Salomona. Ogółem naukowcy odkryli, że książka została napisana przez długi czas i pracowało nad nią kilkanaście osób.

Jak zbudowany jest Psałterz

W klasztorach Psałterz czytany jest od początku do końca przez tydzień. Odbywa się to zgodnie z pewnymi zasadami. Cała książka jest podzielona na sekcje - kafizy (jest ich 20). Wewnątrz każda sekcja jest również podzielona na „chwały” (gloryfikacja), zazwyczaj są to 3. A same artykuły składają się z psalmów - co najmniej 6 i nie więcej niż 9. W kolekcji znajdują się specjalne modlitwy komórkowe, które czyta się przed jednym lub drugim Kathisma lub po nim. Czytając „chwały”, wspominają żyjących (Psalmy o zdrowiu) lub zmarłych.

Ochrona zdrowia

Jeśli jesteś pokonany przez okrutną chorobę, nie możesz się poddać i westchnąć skazany. A nawet jeśli lekarze zdali nieubłagany wyrok, zawsze jest nadzieja. Pamiętasz biblijne słowa „Twoja wiara cię uratowała”? Zawierają głębokie znaczenie. Wszakże jeśli czytasz z głęboką wiarą Psałterza o zdrowiu, ręka Boga z pewnością wyciągnie się i poprze, bez względu na to, jak głęboko osoba upadnie. Ponadto w kolekcji znajdują się specjalne psalmy, mające na celu ułatwienie i leczenie pewnych chorób. Są to kafizy, a jeśli tracisz, nie wiesz, jak znaleźć właściwego, skontaktuj się z kapłanem. Powie ci, którą sekcję przeczytać, aby Psałterz o zdrowiu przyniósł maksymalną korzyść. Na przykład, przy wszelkiego rodzaju chorobach psychicznych, cierpienia z Psalmu 4, 7, 27, 55, 56, 108 staną się łatwiejsze, a jeśli cierpisz na bóle głowy, będziesz potrzebować wersetów 56, 79, 125, 128. W celu uzdrowienia narządów wzroku i słuchu odnieś się do 5, 58, 99, 122. Inne psalmy też mogą ci pomóc. Jak czytać Psalmy o zdrowiu? W domu, koniecznie trzy razy dziennie. Być może nie znasz specjalnych modlitw poprzedzających czytanie psałterza, nasz Ojciec je zastąpi.

24-godzinna modlitwa

Dla wierzących Psałterz jest ogólnie książką referencyjną. Ale zdarzają się sytuacje, w których sam udział nie wystarczy. Idziesz do klasztoru, prosząc o pomoc i wsparcie od wtajemniczonych. Niepowstrzymany Psałterz zdrowia posiada szczególną moc - modlitwę przez całą dobę, którą czytają specjalnie wyznaczeni mnisi, szczególnie silni w wierze i naznaczeni łaską Boga. W całym chrzcie świata uznawana jest jego wyższość wobec innych pochwał i próśb. Od niepamiętnych czasów Psałterza dokonywano wielu świętych cudów i uzdrowień.

Wierzcie, żyjcie z Bogiem w swoim sercu - i będzie wam dane na waszą prośbę!