Jakie jest znaczenie certyfikacji jako procedur zgodności

Anonim

Słowo "certyfikacja" jest tłumaczone z łaciny jako "wykonane poprawnie". Istotą samej procedury jest potwierdzenie zgodności produktu lub usługi z określonymi wymaganiami, które podlegają niezbędnym dokumentom regulacyjnym.

Zadania i cele certyfikacji


Certyfikacja to nie tylko proces kontrolny. Tak, zadania certyfikacyjne obejmują poświadczenie, że produkt spełnia wymagania techniczne, warunki umowy, przepisy i tak dalej. Głównym celem certyfikacji jest ochrona użytkownika końcowego. Certyfikowany produkt lub usługa została już zweryfikowana, aby użytkownik nie musiał szukać koniecznej metody prób i błędów.
Kolejnym ważnym zadaniem certyfikacji jest zwiększenie konkurencyjności towarów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym. Tworzy pewne warunki, w których wyprodukowane towary mogą rozprzestrzeniać się po całym kraju. Możliwość międzynarodowej współpracy i handlu zależy również w dużej mierze od prawidłowej certyfikacji.
Należy pamiętać, że zdanie certyfikacji oznacza dostęp inspektorów do tajemnicy handlowej. Jednak potwierdzenie zgodności oznacza nie tylko bezpieczeństwo informacji otrzymanych w tajemnicy, ale także gwarancję dalszego bezpieczeństwa informacji.

Zasady certyfikacji jako procedury zgodności


Przede wszystkim informacje na temat schematu postępowania powinny być dostępne dla zainteresowanych stron. Certyfikacja opiera się na pewnych przepisach technicznych. Istnieje specjalna lista produktów objętych obowiązkowym potwierdzeniem zgodności. Jednocześnie urządzenia, dla których nie ustanowiono przepisów technicznych, nie są dopuszczane do certyfikacji.
Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o certyfikację dowolnego produktu lub usługi, mogą być pewni ochrony swoich interesów majątkowych. Ze swojej strony należy również przestrzegać litery prawa, ponieważ nawet nieistotne na pierwszy rzut oka odchylenia mogą być decydujące. W szczególności nie można zastąpić obowiązkowej certyfikacji dobrowolnie.
Ogólnie system certyfikacji składa się z następujących części:
- procedura i zasady przeprowadzania procedury oceny zgodności;
- wykaz dokumentów regulacyjnych dotyczących zgodności;
- systemy certyfikacji;
- kontrola inspekcji.
Podczas certyfikacji stosowane są specjalne standardy - regionalne, krajowe lub międzynarodowe. Istnieją dwa sposoby wskazywania zgodności z normami - certyfikat zgodności i znak zgodności.

Powiązany artykuł

Federalna służba akredytacji. Rosaccreditation