Co oznacza pojęcie kolektywizmu?

Anonim

Osoba, która żyje w społeczeństwie, w większości przypadków nie może należeć do jakiegoś systemu organizacji tego społeczeństwa, nie żyje poza nim. Istnieje wiele form takiej organizacji, z których jedną jest kolektywizm.

Kolektywizm jest formą organizacji społecznej, w której najważniejsza nie jest oddzielna osoba ludzka, ale grupa ludzi. Kolektywizm jest charakterystyczny dla ludzi od czasów starożytnych, kiedy człowiek nie mógł przetrwać sam na wolności i nawet nie zdawał sobie sprawy, że jest oddzielną osobą.

Rozwój kolektywizmu w społeczeństwie


Jak prymitywni ludzie mogliby bronić się samotnie przed dzikimi zwierzętami, zdobyć własne pożywienie, zabić dużego drapieżnika, wyposażyć mieszkanie i zapewnić jego ochronę, zatrzymać ogień w jednym miejscu? Było to niemożliwe nawet dla całej rodziny, nie wspominając o jednej osobie. Dlatego ludzie żyli w społecznościach, a z tych odległych porów w ludzkim umyśle wynika, że ​​wiele rzeczy razem jest o wiele łatwiejszych do wykonania niż jedno.
W ostatnich czasach kolektywizm został zachowany jako system organizowania pracy poszczególnych grup lub życia całych społeczności. Na bazie kolektywizmu zbudowano państwowe systemy praktycznie wszystkich znanych reżimów totalitarnych: komunizmu, socjalizmu i faszyzmu. We wszystkich tych systemach ogólne zadania społeczeństwa zostały przedstawione obywatelom jako nadrzędne, każdy musiał odrzucić własne pragnienia, aby pracować dla dobra całego społeczeństwa.

Dlaczego działa kolektywizm?


Ta forma organizacji społeczeństwa okazała się bardzo skuteczna z wielu powodów. Ludzie mają tendencję do dbania nie tylko o siebie, ale także o swoją rodzinę, społeczność, grupę społeczną i pracę na rzecz innej osoby, która czasami daje więcej przyjemności niż troska o siebie. Ponadto osoba musi czuć się zaangażowana w sprawy grupy, aby czuć wagę swoich działań. To w formie kolektywizmu czuje wagę swoich działań w całości.
Dlatego praca na rzecz grupy społecznej, zwłaszcza jeśli oznacza to cały kraj, jest postrzegana jako niezwykle szlachetna przyczyna, konieczna i ważna. Wraz z ogromną propagandą praca ogromnej liczby ludzi w postaci dużego zespołu w pewnych segmentach historii przyniosła niesamowite rezultaty. Udział produkcji gwałtownie wzrósł, kraj zebrał się wokół jednego celu, przezwyciężono kryzysy, dostosowano życie całego narodu. Bez kolektywizmu osiągnięcie takich wyników byłoby niemożliwe lub niezwykle trudne.
Kolektywizm dąży do ujawnienia szlachetnych impulsów człowieka, zmuszając go do odrzucenia indywidualizmu i egoizmu. Ale jednocześnie obiecuje korzyści dla jednostki: system wartości kolektywizmu obejmuje budowanie lepszej przyszłości dla każdego członka społeczeństwa. I choć od dawna niemożliwe było skuteczne utrzymanie ducha kolektywizmu u ludzi z jednym entuzjazmem i propagandą, elementy tego systemu są nadal obecne w nowoczesnym modelu niemal każdej działalności grupowej. Jeśli chodzi o pracę zespołową, odrzucenie indywidualnego pragnienia sukcesu grupy, odpowiedzialność za innych ludzi - jest to forma kolektywizmu.