Jak dokonać zmian w karcie firmy

Anonim

Działalność każdej organizacji ulega zmianom, które mogą wymagać zmian i uzupełnień w dokumentach założycielskich, na przykład w Karcie. To w pełni odnosi się do organizacji publicznych i struktur komercyjnych, takich jak Limited Liability Company (LLC). Procedura zmiany dokumentów składowych jest uregulowana prawnie.

Instrukcja

1

Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do Statutu Spółki, należy przygotować i zorganizować walne zgromadzenie założycieli spółki. Jako jeden z punktów porządku obrad należy wyszczególnić zmiany w aktach założycielskich, uzasadniając potrzebę podjęcia takich środków. Założyciele na spotkaniu w pełni rozważą tę kwestię i, w drodze głosowania, zdecydują, czy wprowadzić zmiany do dokumentów, czy też nie jest to konieczne. W każdym przypadku decyzja musi być należycie odnotowana w protokole podpisanym przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

2

Na podstawie decyzji podjętej przez zgromadzenie założycieli, dokonaj niezbędnych zmian w tekście Karty, po uprzednim sprawdzeniu, w jakim stopniu są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

3

W organie podatkowym w siedzibie Spółki, weź zgłoszenia do poprawek do podstawowych dokumentów organizacji. Wypełnij formularze w razie potrzeby. Wypełnij wypełnione formularze u notariusza. Przygotuj się na fakt, że notarialny certyfikat będzie musiał uiścić opłatę państwową.

4

Przygotuj pakiet dokumentów, który musi zawierać oryginalne dokumenty założycielskie Spółki; Statut zawierający proponowane zmiany; litery cesji kodów statystycznych stanu; zaświadczenie o wpisie do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych; dane paszportowe założycieli Spółki, jej szefa i głównego księgowego.

5

Prześlij przygotowany pakiet dokumentów do organu podatkowego w celu zmiany Karty. Będzie również musiał uiścić opłatę. Prawo dopuszcza pięć dni na rejestrację zmian. Po dopełnieniu formalności kierownik Spółki otrzymuje Kartę z zarejestrowanymi w niej zmianami. Teraz konieczne jest dostosowanie do nowej Karty wszystkich dokumentów roboczych firmy, po czym możliwe jest kontynuowanie ustawowych działań dozwolonych przez prawo.

  • Zmiany w karcie spółki w 2019 r